of54o96.jpg
BV-Dienstverlening geeft, onder de werknaam Pastoraal Zorg Bureau, uitvoering aan ambulante zorgverlening voor mensen met psychische, psychiatrische, psychosociale en geestelijke (spirituele) problemen.
Er wordt gewerkt volgens een aantal principes uit het veld van de
Rationeel Emotieve Therapie (RET).
Deze ambulante zorgverlening wordt vormgegeven binnen
Pastoraal Zorg Bureau (PZB).
PZB wil zorgverlening vormgeven vanuit een christelijke identeit.
Meer informatie hiervover vindt u op de website van PZB.
Door op het logo van PZB hieronder te klikken, wordt u doorverbonden met deze site:
bv-dienstverlening003007.gif
BV-Dienstverlening
ZORGVERLENING
bv-dienstverlening003006.jpg
bv-dienstverlening003005.jpg
Webdesign: BV-Dienstverlening
bv-dienstverlening003004.gif
bv-dienstverlening003003.gif
bv-dienstverlening002013.jpg
INTERVISIE

BV-Dienstverlening/PZB neemt deel aan Intervisie DIS Noord Nederland (IDNN), waarin beroepsmatige interactie tussen verschillende zorgverleners wordt vormgegeven. Centraal hierin staat de problematiek m.b.t. DIS(Dissociatieve Identiteit Stoornis).
Intakeprocedure.
BV-Dienstverlening kan voor u de intakeprocedure verzorgen.
In overleg wordt een intakeprocedure vastgesteld. BV-Dienstverlening stelt vanuit het intakegesprek een (voorlopig) zorgplan op, hetgeen tevens als vertrekpunt voor uw hulpver- lening en voor een eventuele PGB-aanvraag kan worden gebruikt.
Triangel Coaching en Loopbaanadvies te Meppel
www.triangel-coaching.nl
bv-dienstverlening003002.jpg
Samenwerking.
BV-Dienstverlening werkt samen met de volgende zorgorganisaties:
Gezinshuis Bij de Bron te De Glind
www.gezinshuisbijdebron.nl
Ambulante zorgverlening.

Voorstellen

Zorgverlening
Administratie
-
 particulier

Home
MENU:

Training

Contact
Aministratie
-
 bedrijven
bv-dienstverlening003001.jpg
BEROEPSVERENING

BV-Dienstverlening is aangesloten
bij Solopartners, belangenbehartiger voor zelfstandig werkenden in de zorg.
Binnen de wettelijke verplichtingen die de Wkkgz met zich meebrengt, maken wij gebruik van de klachten
en geschillen regeling van Solopartners.