top of page

Home

BV-Dienstverlening is van start gegaan op 1 januari 2012.
Toenemende privatisering van de zorgmarkt en bezuinigingen van overheidswege in deze sector spelen een belangrijke rol in het ontstaan van BV-Dienstverlening.
O.a. door bovengenoemde factoren is de behoefte aan particuliere zorg en dienstverlening groeiende.
Door jarenlange ervaring in dit segment van de zorgsector biedt BV-Dienstverlening goede aansluiting op deze ontwikkelingen.

Door ervaring in praktische zorgverlening én het inrichten en uitvoeren van een administratie kan

BV-Dienstverlening uw partner op meerdere gebieden zijn.
Onder het menu kiest u voor meer informatie over verschillende aspecten van ons aanbod.

Introductie

bv-dienstverlening002101.jpg

Bedrijfsvoering en administratie.

Op het terrein van inrichten en uitvoeren van (zorg)administratie heb ik inmiddels de nodige
expertise opgebouwd.
Hierdoor heb ik mogelijkheden om zowel adviserend als uitvoerend dienstverlenende activiteiten aan te bieden.
BV-Dienstverlening verzorgt dan ook de (zorg)administratie en/of boekhouding vanmeerdere zorginstellingen en bedrijven.

Werkwijze in zorgverlening.

Mijn werkwijze in de zorgverlening laat zich het meest kenmerken door Rationeel Emotieve Therapie (RET).
Door mijn jarenlange ervaring in de private zorgsector is ruime bekendheid met de ontwikkelingen binnen de AWBZ m.b.t. PGB's ook voorhanden.
In het kader van de AWBZ/WMO kan begeleiding en/of administratieve ondersteuning worden geboden.
Ook kan aan de rol van gewaarborgde hulp invulling worden gegeven.

Even voorstellen:

Mijn naam is Bert Vlijm.
Vanuit een technische achtergrond heb ik ervaring op gedaan in ondernemerschap, administratie, planning en leidinggeven.
Daarnaast heb ik zowel pastorale als psychologische training op HBO-niveau gevolgd.

Administratie

Particulieren
Zorgadministratie.jpg
helloquence-61189-unsplash(1).jpg
Ondernemers

BV-Dienstverlening biedt op het gebied van uw zorgadministratie:
 

  • Ondersteuning bij de aanvraagprocedure PGB

  • Ondersteuning tijdens het keukentafelgesprek

  • Ondersteuning bij het in kaart brengen van regelgeving

  • Ondersteuning bij het bewaken van uw PGB-budget.

  • Ondersteuning bij alle AWBZ-gerelateerde werkzaamheden

    Lees verder ...

BV-Dienstverlening biedt op het gebied van administratie verschillende vormen van dienstverlening:
 

  • Ondersteuning bij het ontwikkelen van een ondernemingsplan

  • Ondersteuning bij het vormen van een administratiestructuur

  • Ondersteuning bij het in kaart brengen van regelgeving

  • Ondersteuning en/of uitvoering van administratieve taken

  • Het uitvoeren van uw boekhouding

 

    Lees verder...

psychische hulpverlening.jpg
2011 03 07 008 PZB onderwijs[pr].jpg

BV-Dienstverlening geeft, onder de werknaam Pastoraal Zorg Bureau, uitvoering aan ambulante zorgverlening voor mensen met psychische, psychiatrische, psychosociale en geestelijke (spirituele) problemen.
Er wordt gewerkt volgens een aantal principes uit het veld van de Rationeel Emotieve Therapie (RET).

Ambulante zorgverlening.

Deze ambulante zorgverlening wordt vormgegeven binnen Pastoraal Zorg Bureau (PZB).
PZB wil zorgverlening vormgeven vanuit een christelijke identeit.
Meer informatie hiervover vindt u op de website

van PZB.
Door op het logo van PZB hieronder te klikken, wordt u doorverbonden met deze site:

BV-Dienstverlening verzorgt trainingen op maat.
 

Er wordt gewerkt volgens een aantal principes uit het veld van de Rationeel Emotieve Training (RET).
 

Training Pastoraat.
Zoekt u mogelijkheden voor het trainen van de pastorale werkers en leiders van uw kerkelijke gemeente?


Om meer te weten klikt u op het logo:

logo PZB met achtergrond.JPG
logo PZB met achtergrond.JPG
Zorgverlening
Training

Zorgverlening en training

logo ZZP-NL.png
Logo Per Saldo.JPG
logo solopartners.png

BV-Dienstverlening is aangesloten bij:

Belangenvereniging voor ondernemers

Belangenvereniging voor mensen met een Persoons Gebonden Budget

Belangenbehartiging voor zelfstandige zorgverleners

bottom of page